Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.
(Gaston Bachelard)
Ewa Oderkiewicz, zdjęcia, fotografia, foto, portrety, studio Ewa Oderkiewicz, zdjęcia, fotografia, foto, portrety, plener Ewa Oderkiewicz, zdjęcia, fotografia, foto, portrety, akt Ewa Oderkiewicz, zdjęcia, fotografia, foto, portrety, stylizacja
W studio W plenerze Zmysłowo Stylizacja
główna

(c) Ewa Oderkiewicz 2002-2019